Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

Kiedy premia jest motywująca?

 

Aspekt ekonomiczny motywacyjnego charakteru premiowania,

 • czy wartość premii jest odpowiednia do wymaganego wkładu w relację tego za co premia jest (zadania, projektu).  Przykładowo wymagające zadanie powinno mieć atrakcyjną wartość premii. Oczywiści odwrotnie tak samo. Nie jest wskazane, aby wysoko nagradzać prace proste, rutynowe – wynikające wręcz z podstawowych obowiązków stanowiska pracy. Wyjątek handlowcy.
 • proporcja premii do wynagrodzenia stałego – płacy zasadniczej – i innych stałych składników jest atrakcyjna. Np. 20% udziału w wynagrodzeniu ogółem motywuje. 5% w wynagrodzeniu ogółem może nie mieć siły motywacyjnej i działać odwrotnie – stresująco i roszczeniowo.
 • konkurencyjność systemu – atrakcyjność naszego systemu na rynku pracy.  Atrakcyjność systemu jest oceniana głównie w następujących aspektach: wielkość wynagrodzenia ogółem, udział czynnika premiowego, okresy rozliczania, system zadaniowy – czyli trudność spełniania kryteriów premiowych. Są jeszcze inne ważne czynniki, które będą omówione poniżej.

 

Aspekt społeczny motywacyjnego charakteru premiowania,

 • czytelność zasad oceny (zadań, pracowania, zespołu, wyniku ekonomicznego) i wyliczenia premii,
 • realność realizacji wymagań, realny wpływ na osiągniecie rezultatu,
 • porównywalność wymagań premiowych w podobnych grupach zawodowych i na podobnych stanowiskach,
 • różnorodność wartości premii z uwagi na poziom realizacji zadań, wymagań premiowych.

 

Aspekt psychologiczny motywacyjnego charakteru premiowania,

 • dobra komunikacja oczekiwań, zadań, rezultatów końcowych,
 • odpowiednie wzorce zachowań, postaw, wartości – wzorce kolegów w zespole i przełożonego. Premia nie działa motywacyjnie jeśli mamy choć jeden tolerowany przykład zachowań negatywnych, szczególnie na poziomie osób zarządzających,
 • lider – osoba zaangażowana, z pozytywnym podejściem do pracy, wręcz entuzjastyczna, osoba wiodąca, aktywnie zachęcająca, doceniająca, rozwijająca,
 • dobór komunikacji i motywacji do pracownika, zespołu – elastyczne kierowanie, motywowanie i rozwój,
 • budowa zespołu z osób zainteresowanych pracą, zaangażowanych!!! 
 • UWAGA - osoby niezaangażowane nie mogą być motywowane premiowo – dla nich system premiowy jest roszczeniowy i zmusza ich do działań, postaw na które nie mają ochoty. Możemy mieć częściowe wyniki ale w dłuższej perspektywie taka osoba na tym stanowisku, w tym zespole nie będzie zmotywowana. Sugerowana inna alokacja zawodowa – do pracy, która będzie dla tej osoby atrakcyjna.

 

Sebastian Trzaska

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244