Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

LIDER W ZESPOLE
- ZARZĄDZANIE I PREMIOWANIE ZADANIOWE


CELE SZKOLENIA

 • jakie cechy i kwalifikacje powinien posiadać lider?
 • rola lidera w osiąganiu wyników jego zespołu,
 • jakość kierowania w efektywność systemu motywacyjnego,
 • kiedy lider jest skuteczny?
 • co jest widocznym wynikiem pracy lidera?
 • czym jest elastyczność w pracy lidera?
 • na czym polega przywództwo sytuacyjne?
 • jak efektywnie komunikować się jako lider?


DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?


Program skierowany dla właścicieli  firm, kadry menedżerskiej, kadry kierowniczej.

 PROGRAM SZKOLENIA


10 elementów skutecznego lidera, przywódcy

 • nastawienie do pracy – wewnętrzna motywacja lidera,
 • znajomość i rozumienie celów,
 • zaufanie,
 • jedność zarządzania i wartości organizacyjnych,
 • komunikacja, ocena, motywacja, premiowanie,
 • relacje,
 • rozwój i zmiana, coaching, mentoring,
 • stosunek do pracowników i współpracowników,
 • zaangażowanie zespołu,
 • odpowiedzialność


Elastyczne zarządzanie lidera - zarządzanie sytuacyjne – na czym polega?

 • dlaczego przywódca, lider powinien być elastyczny,
 • kiedy i jak rozpoznać sytuację, osobę, zespół dla danego stylu przywództwa,
 • obszary pracy dyrektywnej,
 • obszary pracy mentora, coacha,
 • obszary wsparcia i motywacji,
 • obszary „czystego i dojrzałego” delegowania,
 • jak premiować i nagradzać w każdym z tych przypadków?
 • typowe pułapki niespójnego systemu motywacyjnego


Mapowanie potencjału i relacji podległego zespołu

 • mapowanie motywacji członków zespołu,
 • wzmocnienia w postaci premiowania, nagradzania, uznania i innych benefitów,
 • mapowanie wartości i postaw członków zespołu oraz lidera,
 • predyspozycji i umiejętności,
 • wiedzy i kwalifikacji,
 • potencjału, chęci rozwoju,
 • elastyczności na zmiany,
 • identyfikowanie predyspozycji zespołowych – tzw. ról,
 • zarządzanie zespołem


Ja, jako lider - praca nad samym sobą 

 • przekonania, wartości, tożsamość, cele życiowe – motywacja wewnętrzna,
 • moja rola i inne role jakie pełnię – spójność / brak spójności,
 • higiena mojej pracy – dbałość o stan psychiczny, fizyczny,
 • moje wewnętrzne źródła motywacji / stresu – motywacja w całym moim życiu,
 • plany rozwoju osobistego,
 • doskonalenie technik komunikacji – szczególnie technik coachingowych,
 • doskonalenie technik wydobywania efektywności i motywacji zespołu – w tym systemy motywacji płacowej – premiowanie zadaniowe, nagradzanie, awans płacowy itp.

 

program autorski: Sebastian Trzaska  

  +48 501-528-506

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244