Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

Motywacja – Motyw i Akcja

 

Czym jest motywacja?

 • chęć podjęcia jakiegoś działania,
 • oczekiwaniem na korzyść jeśli dane działanie podejmiemy,
 • oczekiwanie uniknięcia czegoś /utraty czegoś/ jeśli tego nie wykonamy.

 

Co nas może motywować zawodowo do działania?

 • dobre wyniki sprzedażowe – oczekuje w zamian premii lub  nagrody,
 • dobre rezultaty w rozwoju zawodowym – oczekuję w zamian atrakcyjnego wynagrodzenia, pracy, stanowiska, itp.,
 • stosuję się do regulaminów, zasad aby uniknąć kary, upomnienia, zwolnienia z pracy,
 • wykonuję czynności w pracy, czynności, których nie lubię aby uniknąć negatywnej oceny.

 

Schemat potrzebny, aby zaistniała motywacja – Motyw i Akcja

 • jest coś czego chcę (otrzymać, dać, uniknąć) mam jakiś cel, mogę przykładowo: otrzymać premię, nagrodę, wyróżnienie, wykonać zadanie, pomóc innej osobie, rozwiązać problem, zmotywować zespół, zmotywować siebie (to też cel),
 • cel jest dla mnie ważny (motyw działania) jego realizacja lub zaniechanie będzie miała dla mnie znaczenie. Jestem w stanie wyraźnie powiedzieć co się stanie kiedy to osiągnę lub co utracę kiedy tego nie osiągnę. Cele innych osób mogą nie mieć znaczenia dla mnie lub być niemotywacyjne,
 • wiem co muszę zrobić (moje działanie, moja akcja) mogę to wiedzieć sam lub ktoś  mi powie jak to zrobić. Przykładowo jakie wyniki muszę osiągnąć, aby dostać premię lub nagrodę. Jakie muszę mieć kwalifikację i wiedzę, aby otrzymać awans,
 • oceniam atrakcyjność „transakcji” – ile muszę dać z siebie i co za to dostanę – jeśli  bilans jest dodatni, w mojej ocenie pojawi się motywacja jeśli jest ujemny, pojawi się zdenerwowanie i zniechęcenie,
 • działanie – akcja – w tym momencie następuje przygotowanie do działania (zebranie zasobów) i podjęcie działania. Bardzo pomocne jest planowanie działania, harmonogramy, punkty pomiarowe naszego działania – szczególnie przy projektach długoterminowych lub o złożonym charakterze.
 • uznanie i satysfakcja z działania – każdy sukces, działanie zakończone spodziewanym i pozytywnym dla nas skutkiem zachęca nas do ponownego podejmowania działania. Bardzo pomaga dobra ocena innych osób, uznanie, docenienie.
 • rozumienie zależności przyczynowo skutkowej – cel (MOTYW) – działanie (AKCJA) – satysfakcja z osiągniętego celu (UTRWALENIE) – chęć ponownego wyznaczenia/ przyjmowania celów (POSZUKIWANIE i AKTYWNOŚĆ).

 

Co ludzi motywuje w życiu codziennym?

 • przyjaciele i relacje społeczne,
 • rodzina, dzieci, partner,
 • hobby, czas dla siebie,
 • zdrowie i wygląd, samopoczucie,
 • praca, sukcesy zawodowe,
 • finanse – stan posiadania majątku,
 • rozwój osobisty,
 • podróże, przygoda,
 • odpoczynek, relaks,
 • poczucie bezpieczeństwa, stabilność,
 • itp.


Kolejność nie wynika z najczęstszych odpowiedzi. Każdy z nas jest inny i mamy inne systemy wartości. Możemy mieć inne obszary motywacji lub wielu z wymienionych nie traktujemy jako ważne. Powyższa informacja pokazuje różnorodność czynników motywacyjnych. Im jest ich więcej tym lepiej się czujemy. UWAGA – w danym obszarze powinien być bilans dodatni (więcej otrzymuję niż daję) – to oczywiste – w takim przypadku mamy zadowolenie.

 

Co ludzi motywuje w pracy?

 • szacunek jaki jest mi okazywany,
 • bycie docenianym – uznanie dla pracy i dla mojej osoby,
 • dobra atmosfera i otoczenie pracy,
 • wartości organizacyjne i kultura organizacyjna, zwyczaje organizacyjne,
 • stanowisko i rodzaj pracy,
 • wynagrodzenie i system motywacji rzeczowej,
 • rozwój i poszerzanie kompetencji,
 • zespół w jakim pracuję,
 • przełożony – jakiem liderem jest,
 • branża w jakiej pracuję,
 • marka firmy, produkty, usługi, 
 • wielkość i lokalizacja firmy, specyfika pracy, itp. 

 

W tym przypadku podobnie jak wyżej dla różnych osób i w różnej sytuacji zestaw czynników i ich oddziaływania będzie inne.  UWAGA: tu również działa zasada, iż bilans w danym obszarze motywacji powinien być dodatni.  Jeśli wkładam więcej zaangażowania by być docenionym i otrzymać szacunek a dostaję go mniej lub wcale (nie ma znaczenia czy mam rację – ważne jak to odczuwa jednostka – w jej rozumieniu ma rację). W takim przypadku pojawi się nie frustracja, niezadowolenie, stres, poszukiwanie innej pracy, czasami sabotowanie pracy.

 

Warto pamiętać, iż nasz własny system motywacyjny jest bardzo złożony i motywuje nas wiele obszarów. Jedne są dla nas ważne a inne nie. Angażowanie się w obszary dla nas nieważne lub w których więcej inwestujemy niż otrzymujemy jest dla nas nie motywacyjne, męczące, często stresujące, wypalające. 

 

Warto poświęcać się działaniu które: lubimy, w których jesteśmy doceniani, które dobrze nam wychodzą, jeśli można jeszcze na tym zarobić - to naprawdę będzie motywacyjnie.

 

Sebastian Trzaska

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244