Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 

CELE SZKOLENIA
 

 • czym jest motywacja? co powoduje motywację?
 • motywacja w systemach płacowych, w systemach premiowania,
 • jak działa motywacja zewnętrzna i wewnętrzna?
 • jaki wpływ na motywację ma menedżer, lider, przywódca?
 • jak wpływa na motywację kultura organizacyjna?
 • w jaki sposób komunikacja i relacje międzyludzkie rozwijają nam motywację?
 • jak powstają efektywne i zaangażowane zespoły?
 • jak budować motywację do zmiany i podczas zmiany?

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?


Program skierowany dla właścicieli  firm, kadry menedżerskiej, kadry kierowniczej i specjalistów HR.

 


PROGRAM SZKOLENIA

 

Motywacja  czym jest dla nas?  czym jest w procesach premiowania?

 • czym jest motywacja?
 • kiedy pojawia się motywacja?
 • kiedy motywacja znika? 
 • motywacja w procesach wynagradzania, premiowanie zadaniowe, nagradzanie pracowników,
 • popularne teorie i zasady motywacji – ich praktyczne wykorzystanie w systemach motywacyjnych,
 • dobre praktyki – które teorie motywacji mogą nam pomagać?

 

Motywacja - czynniki motywacyjne w naszym życiu i w pracy zawodowej

 • identyfikacja obszarów motywacji i automotywacji,
 • źródła i akumulatory naszej motywacji,
 • złodzieje i destrukcja naszej motywacji,
 • jak identyfikować i wzmacniać obszary pozytywnej motywacji?
 • jak niwelować wpływ czynników odbierających motywację?
 • praca z kreatywnym i twórczym poszukiwaniem motywacji,
 • co nas motywuje w systemach płacowych, w systemach premiowania?
 • kiedy system motywacyjny (system premiowania i nagradzania)  jest stresujący i kiedy działa destrukcyjnie?
 • dlaczego taki sam system premiowania i nagradzania w jednej organizacji motywuje a w innej nie?
 • dobre praktyki – jak poznać swoją motywację? jak poznać motywację drugiej osoby?

 

Poziomy i głębia naszej motywacji  

 • motywacja zewnętrzna – środowiskowa, systemowa, organizacyjna,
 • motywacja wewnętrzna – postawy, poglądy, wartości,
 • jak efektywnie pracować nad motywacją zewnętrzną?
 • jak pracować nad budowaniem i rozwojem motywacji wewnętrznej?
 • kiedy system premiowania działa na motywację zewnętrzną?
 • kiedy system premiowania będzie działał na motywację wewnętrzną?
 • czy jest różnica pomiędzy systemami premiowania a ich oddziaływaniem na motywację?
 • dobre praktyki - jak zobaczyć i wykorzystać siłę motywacji wewnętrznej człowieka?

 

Motywowanie w Organizacji - siła kultury organizacyjnej 

 • czym jest kultura organizacyjna?
 • jak działa pozytywna kultura motywacyjna? Co ją ukształtowało?
 • jak i kiedy powstają toksyczne kultury organizacyjne? Jak je zmieniać?
 • niebywała siła motywacji wynikająca ze zwyczajów, wartości, nawyków,
 • jak kształtuje się kultura organizacyjna?
 • w jaki sposób organizacja może kształtować kulturę organizacyjną?
 • czynnik niszczące kulturę organizacyjną i atmosferę motywacji, 
 • w jaki sposób premiowanie, wynagradzanie pracowników wpływa na kształtowanie wartości i kultury organizacyjnej?
 • dobre praktyki – co należy wiedzieć aby zarządzać kulturą organizacyjną?

 

Menedżer jako kluczowe ogniwo motywacji pracowników

 • przywództwo – czym jest? i dlaczego jest tak istotne w motywacji?
 • przywództwo sytuacyjne – nowoczesna i logiczna forma motywacji,
 • 10 zasad pracy nowoczesnego lidera w budowaniu motywacji,
 • menedżer jako źródło energii i zaangażowania zespołu,
 • kiedy menedżer jest toksyczny?
 • kiedy menedżer jest niemotywacyjny?
 • kluczowe błędy w doborze menedżerów,
 • kluczowe błędy w motywowaniu menedżerów i liderów,
 • przykłady motywacji płacowej – premiowania zadaniowego – co wzmacnia motywację, a co ją niszczy?
 • dobre praktyki – jak wybierać i jak motywować menedżerów?

 

Komunikacja, relacje, zaufanie  w budowaniu  motywacji     

 • siła komunikacji interpersonalnej w budowaniu motywacji,
 • relacje – czym są? jak powstają? jakie niosą korzyści i zagrożenia?
 • czym jest zaangażowanie w relacje – jak to rozumieć biznesowo w Organizacji?
 • komunikacja systemowa jak działa? (rozmowy oceniające i rozwojowe)
 • rola i efektywność szkoleń w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i motywująco?
 • rola i efektywność zebrań, narad w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i kiedy motywująco?
 • komunikacja w systemach motywacji płacowej – jej wpływ na proces premiowania,
 • dobre praktyki: jak zbudować zasady komunikacji rozwijającej motywację?

 

program autorski: Sebastian Trzaska  

  +48 501-528-506

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244