Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

Premia Zadaniowa - czym jest?

Co to jest premia zadaniowa?
 

 1. jeden z elementów systemu płacowego firmy,
 2. najczęściej określony procentem od płacy zasadniczej, bywa również jako kwota,
 3. wypłacenie tego składnika pracownikowi w całości lub w części, zależy od realizacji zadań premiowych, jakie otrzymał na dany okres premiowy.

 

Jak działa premia zadaniowa?

 1. określamy wartość premii – to motywator – np. 25% od płacy zasadniczej – zatem można mieć lub nie, dodatkowe środki  finansowe,
 2. określamy zadanie jakie należy wykonać – cel – np. 2 mln obrotu w danym kwartale,
 3. określamy skalę oceny – czyli jak przeliczymy wykonanie celu na wielkość premii,
 4. UWAGA – zazwyczaj system zawiera jeszcze szeregów dodatkowych elementów zabezpieczających.


W jakich przypadkach premia zadaniowa da najlepsze wyniki?

 1. premiowanie kadry kierowniczej, osób zarządzających – w takim przypadku nie mówimy o zadaniach lecz bardziej o celach i są one podane w konkretnych wskaźnikach biznesowych (KPI),
 2. premiowania handlowców i służb sprzedażowych – premia zadaniowa w tym przypadku jest rozwinięciem koncepcji prowizyjnej i wzbogaceniem o dodatkowe pola premiowania,
 3. dla pracowników produkcyjnych lub takich, których pracę można zmierzyć, podać normy wykonania,
 4. dla pracowników projektowych, praca twórcza kreatywna,
 5. UWAGA: dla pracowników o charakterze administracyjnym premia zadaniowa traci swój wymiar motywacyjny – trudno jest określać mierzalne zadania do premiowania – stosujemy w tym przypadku inne efektywne formy motywacji.

 

Dlaczego premia zadaniowa nie działa?

 1. kluczowy powód – brak systemu określania i zarządzania zadaniami,
 2. brak nawyku wyznaczania, monitorowania i oceny zadań,
 3. brak kwalifikacji kadry kierowniczej w zakresie wyznaczania i rozliczania zadań,
 4. silosy – brak współdziałania na szczeblach najwyższego zarządzania – każdy dba o wyniki swojego obszaru – brak współdziałania zespołowego,
 5. konflikty na poziomie osób zarządzających,
 6. pracownicy niezmotywowani do pracy,
 7. brak nawyków doceniania dobrej pracy, równanie premii dla wszystkich,
 8. słaba komunikacja i brak zaufania do kadry kierowniczej,
 9. słabo rozwinięte systemy wspomagania rozwoju – np. mentoring, coaching, szkolenia wewnętrzne.

 

Czym, nie jest, premia zadaniowa?

 1. premia zadaniowa nie tworzy chęci ani motywacji u pracownika do pracy – docenia za okazaną chęć i za motywację,
 2. nie może być elementem przymusu – natychmiast zostanie sabotowana,
 3. nie tworzy systemu zarządzania przez cele – jedynie nagradza za ich realizację,
 4. nie tworzy komunikacji – jest sformalizowanym elementem komunikacji – daje poczucie stabilności i czytelności, ale nie tworzy komunikacji,
 5. nie jest elementem rozwojowym – jest wynikiem prowadzonych działań rozwojowych. Sama premia nie rozwija. Rozwój przychodzi od przełożonego lub szkoleń.

 

Sebastian Trzaska


 

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244