Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

PREMIOWANIE ZADANIOWE

 

CELE SZKOLENIA

 • czym jest premia zadaniowa?
 • rodzaje premii zadaniowych i opartych na celach,
 • zasady ustalania proporcji premii w systemie płacowych,
 • zasady wyznaczania zadań do celów premiowania,
 • zasady oceny zadań,
 • zasady przeliczania realizacji zadań na wielkość premii,
 • zarządzanie i komunikacja w procesie premiowania zadaniowego

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Program skierowany dla właścicieli firm, kadry menedżerskiej, kadry kierowniczej i specjalistów HR.


 

PROGRAM SZKOLENIA
 

Czym jest premia zadaniowa?

 • Jak działa premia - zasady motywacji, komunikacji, efekty finansowe,
 • Premia zadaniowa - czym różni się od innych systemów premiowania?
 • Rodzaje premiowania zadaniowego,
 • Premiowanie zadaniowe dla różnych grup pracowników – charakterystyki,
 • Premia zadaniowa – proces – od realizacji zadań do wynagrodzenia premiowego


Rodzaje premii zadaniowych

 • Premiowanie zadaniowe pracowników (MBO),
 • Premiowanie zadaniowe – ilościowe - prowizje,
 • Premiowanie zadaniowe dla kadry kierowniczej – cele i zadania,
 • Premiowanie menedżerów – (KPI) – cele i kluczowe wskaźniki biznesowe,
 • Premiowanie tzw. „zadaniowe” - postawy i zachowania – dla administracji


Premia zadaniowa – indywidualne, zespołowe, globalne,  

 • premiowanie indywidualne pracowników,
 • premiowanie indywidualne  kadry i menedżerów,
 • premiowanie zespołowe pracowników,
 • premiowanie zespołowe kadry  i menedżerów,
 • premiowanie zadaniowe na poziomie całej organizacji i jej wyników


Premia zadaniowa – wielkość premii, okres premiowania,   

 • dla pracowników wykonawczych – praca fizyczna,
 • dla pracowników wykonawczych – biuro, administracja,
 • dla specjalistów i pracowników kluczowych,
 • dla kadry kierowniczej, dla osób dozorujących,
 • dla menedżerów,
 • dla osób zarządzających (członkowie zarządu)

 

Zadania i ich ocena dla poszczególnych grup premiowania

 • zadania cykliczne,
 • zadania specjalne,
 • zadania projektowe,
 • wskaźniki efektywności – rodzaje,
 • kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) (Key Performance Indicators)

 

System zarządzania zdaniowego – cele i wskaźniki strategiczne  

 • cele strategiczne i kluczowe wskaźniki biznesowe - kto i jak je ustala?
 • kto może być premiowany za realizację tych wskaźników,
 • plus i zagrożenia wynikające z premiowania opartego na kluczowych wskaźnikach,
 • dobre praktyki w zakresie premiowania opartego na KPI (Key Performance Indicators),
 • co jest to zagrożeniem dla takiego systemu?
 • co osłabia motywację menedżerów?   


System zarządzania zdaniowego – zadania i ich pomiar na poziomie pracowników  

 • cele kluczowe są delegowane na poziom operacyjny – jak?
 • jak powstają zadania indywidualne?
 • jak ustalić ich ważność i kolejność realizacji?
 • które cele i zadania operacyjne premiować? 
 • po co wykonujemy mapy celów?
 • w jaki sposób może nam pomóc mapowanie procesów?
 • do czego mogą przydać się zasady i narzędzia BSC (Zrównoważonej Karty Wyników),
 • controlling - w jaki sposób korzystać z informacji w systemie premiowania zadaniowego

 

Premiowanie zadaniowe i wsparcie w rozwoju

 • Komunikacja i indywidualne podejście w systemie premiowania,
 • Przełożony jako coach, mentor – lider zespołu,
 • Na czym polega wsparcie i rozwój jaki  może przekazać przełożony

 

Pułapki premiowania zadaniowego

 • kiedy poznamy, że system zadaniowy nie działa?
 • po czym poznać brak komunikacji i motywacji?
 • co jest powodem braku motywacji i niezadowolenia?
 • co może się pojawić  kiedy przełożony nie rozwija podwładnych?
 • z jakiego powodu wyczerpuje się motywacja w systemach zadaniowych?
 • jakie postawy powinien mieć zespół, aby premiowanie zadaniowe było skuteczne?
 • jakie cech powinien mieć menedżer, aby można było premiować zadaniowo?
 • jakie postawy i wartości powinny być w organizacji, aby można było wprowadzać zarządzanie przez cele i premiowanie zadaniowe?

 

program autorski: Sebastian Trzaska

  +48 501-528-506

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244