Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

PREMIOWANIE – COACHING I MENTORING

 

CELE SZKOLENIA

 • coaching jako nowoczesne wsparcie rozwoju pracowników w procesach premiowania,
 • mentoring – aktywna rola lidera w poprawie wyników i efektywności zarządzania

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?


Program skierowany dla właścicieli  firm, kadry menedżerskiej, kadry kierowniczej i specjalistów HR.


 

PROGRAM SZKOLENIA


Czym jest coaching w rozwoju zawodowym?

 • istota coachingu,
 • dlaczego profesjonalny coaching daje takie doskonałe rezultaty?
 • zasady i kodeks etyczny ICF,
 • kiedy coaching jest polecany?
 • czym nie jest coaching?

 

Rodzaje coachingu, które mogą wspomagać proces zarządzania i premiowania?

 • coaching menedżerski i executive coaching – rozwój dla menedżerów,
 • coaching indywidualny członków zespołu,
 • coaching grupowy,
 • coaching zespołu,

 

Jak pracujemy coachingowo w procesie zarządzania i premiowania?
w procesach indywidualnych

 

 • praca nad poznaniem siebie, własnych predyspozycji i wartości,
 • coaching kariery, planowanie odpowiednich ścieżek rozwoju osobistego,
 • rozwój umiejętności osobistych pracowników,
 • motywacja do zmian osobistych i rozwoju,
 • motywacja wewnętrzna,
 • work-life balance,
 • rola i predyspozycje w zespole,
 • procesy komunikacji, budowania relacji, wartości organizacyjnych,

 

Jak pracujemy coachingowo w procesie zarządzania i premiowania?
w procesach zespołowych

 

 • budowanie relacji w zespole – coaching relacji,
 • przywództwo w zespole,
 • rozwój wartości organizacyjnych i zespołowych,
 • praca nad konsolidacją i współpracą zespołową,

 

Obszary mentoringu w procesie premiowania i zarządzania zadaniowego
 

 • planowanie,
 • wyznaczanie zadań, delegowanie zadań,
 • rozliczanie i ocena zadań,
 • analiza wyników i doskonalenie planowania i procesów,
 • zarządzanie procesami, zarządzanie projektami,
 • zasady i techniki efektywnej komunikacji,
 • zasady i techniki motywacji i wspierania pracowników,
 • zasady efektywnego przewodzenia w zespole,
 • techniki coachingowe rozwojowe w zespole,

 

coaching i mentoring w procesie premiowania
 

 • coaching w procesie planowania i wyznaczania zadań (zadań premiowych),
 • coaching w procesie poszukiwania zasobów do relacji zadań / celów,
 • coaching w procesie rozwoju umiejętności i sposobów działania dla osiągania odpowiednich wyników, zadań, postaw premiowanych w pracy,
 • coaching w procesie konsolidacji zespołu – efektywność zespołowa,
 • coaching i mentoring w procesach doskonalenia zarządzania – dla osób kierujących – wyniki zespołu,
 • coaching w procesach nagradzania i realizacji szczególnych wyników – poszukiwanie nowych możliwości, nowych rozwiązań, praca nad kreatywnością i aktywnością zawodową.

 

program autorski: Sebastian Trzaska 
  +48 501-528-506

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244