Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

PREMIOWANIE I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 

CELE SZKOLENIA

 • jak sprawić, aby ludzie chętnie mnie słuchali,
 • aby ludzie nawiązywali ze mną szczery i pozytywny kontakt,
 • aby zainteresować rozmówcę podczas komunikacji,
 • jak sprawić, aby rozmowa była motywująca, inspirująca,
 • jak prowadzić rozmowę, aby dokonać zmiany myślenia,
 • aby zwrócić pozytywnie na coś uwagę

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Program skierowany dla właścicieli  firm, kadry menedżerskiej, kadry kierowniczej i specjalistów HR.
 


 

PROGRAM SZKOLENIA


Obszary, w których komunikacja interpersonalna ma szczególne znaczenie

 • obszar życia osobistego – kontakty osobiste,
 • obszar własnych motywacji i oczekiwań,
 • obszar zawodowy – pracownik, lider, menedżer,
 • obszar rozwoju zawodowego – doradca, trener, coach, mentor,
 • obszar społeczny (urzędy, sklepy, znajomi, itp.)


Główne rodzaje komunikacji

 • aby się porozumieć i tworzyć wyższą wartość,
 • aby motywować, inspirować (systemy oceny, rozwoju, premiowania, zarządzanie MBO),
 • aby być w centrum zainteresowania – autopromocja,
 • negocjacje i mediacje – aby osiągnąć porozumienie,
 • manipulacja i wprowadzanie w błąd drugiej osoby – czarna komunikacja.


Przemyślana komunikacja – cele do osiągnięcia

 • jaki mam cel do osiągnięcia podczas komunikacji,
 • cele merytoryczne i plan rozmowy,
 • cele emocjonalne i motywacyjne – sposób rozmowy,
 • cele zespołowe – zarządzanie dynamiką i emocjami grupy,
 • komunikacja w procesach premiowania zadaniowego MBO


Nadawca  komunikatu  czyli TY i rozmówca

 • jak zwrócić uwagę słuchacza, rozmówcy, grupy,
 • co sprawia, że nasz rozmówca ma dobre nastawienie do rozmowy, 
 • jak utrzymać koncentrację i zaangażowanie w rozmowę,
 • dlaczego rozmówca wchodzi w strefę obrony lub ataku podczas rozmowy,
 • moje emocje i ich wpływ na rezultat komunikacji.
 • komunikowanie oczekiwań, zadań, celów w systemach motywacyjnych, w systemach premiowania


Komunikat – przekazywanie i odbieranie

 • submodalności  - kanały komunikowania (nadawania i odbierania),
 • tworzenie komunikatu,
 • przekazywania komunikatu,
 • otoczenie w jakim zachodzi komunikacja,
 • media wykorzystywane do komunikacji,
 • karty zadań, zasady, procedury, zwyczaje jako element komunikacji w premiowaniu,


Odbiorca komunikatu – czyli znowu TY i rozmówca

 • twoja rzeczywistość i rzeczywistość rozmówcy – percepcja, odkodowanie, interpretacja,
 • emocje – zainteresowanie, blokowanie komunikatu,
 • praca nad emocjami, przekonaniami, wewnętrznymi wartościami podczas komunikacji,
 • typy osobowości – rozpoznanie i praca,
 • rozpoznawanie oznak zainteresowania,
 • rozpoznawanie oznak niechęci, blokowania się, agresji, 
 • komunikacja w premiowaniu – jak pracownik odbiera wymagania, zadania, sposób komunikacji przez przełożonego,  jakie ma odczucia i motywacje?


Feedback – kluczowy element komunikacji

 • czym jest informacja zwrotna,
 • kiedy jej udzielamy,
 • po co udzielamy informację zwrotną,
 • czego się dowiadujemy poprzez informację zwrotną, 
 • zakłócenia środowiska w komunikacji a informacja zwrotna,
 • zakłócenia osobiste nadawcy i odbiorcy,
 • pętla komunikacyjna,
 • w jakie sposób tworzyć motywacyjne informacje zwrotne w procesie premiowania?
 • rola mentoringu  i coachingu  w procesach informacji zwrotnej podczas premiowania zadaniowego


Aktywne słuchanie – przydatne techniki

 • jak słuchać aktywnie, techniki i narzędzia,
 • czym jest parafraza,
 • czym jest potwierdzenie komunikatu?
 • jak potwierdzamy zrozumienie komunikatu?
 • czym jest dostroić się do rozmówcy?
 • kiedy słuchamy, kiedy mówimy, kiedy pytamy?
 • aktywne słuchanie w procesach ustalania zadań MBO


Zadawanie pytań – rola poznawcza i kierująca rozmową

 • pytania zamknięte, otwarte, naprowadzające, motywujące,
 • pytania neutralne emocjonalnie, pytania emocjonalne,
 • pytania otwierające, pytania blokujące,
 • pytania kreujące, pytania motywacyjne, rozwojowe,
 • pytania w rzeczywistości rozmówcy lub w rzeczywistości nadawcy,
 • pytania w procesie manipulacji i wywierania wpływu (czarna strona NLP) 


Bariery  komunikacyjne

 • kanały komunikacji, otoczenie, technika, zwyczaje i nawyki komunikacyjne,
 • bariery po stronie nadawcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
 • bariery po stronie odbiorcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
 • bariera egoizmu rozmówców,
 • bariera braku wiary w siebie.

 

program autorski: Sebastian Trzaska  

  +48 501-528-506

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244