Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

PREMIOWANIE I NAGRADZANIE  – ZASADY PROJEKTOWANIA

 

CELE SZKOLENIA

 • ekonomiczno-finansowa rola premiowania,
 • psychologiczno - motywacyjne działanie premiowania,
 • premie i nagrody w systemie płacowym,
 • premiowanie oparte o zadania i cele,
 • czym są systemy zadaniowe  w premiowaniu (MBO,KPI,BSC)
 • premiowanie menedżerów,
 • premiowanie w obszarach pracy kreatywnej i twórczej,
 • premiowanie handlowców,
 • premiowanie produkcji i  służb technicznych,
 • premiowanie administracji

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Program skierowany dla właścicieli  firm, kadry menedżerskiej, kadry kierowniczej i specjalistów HR


 

PROGRAM SZKOLENIA

 Ekonomiczno – finansowe cele systemu premiowania  

 • Kiedy system premiowania będzie wspomagał realizację celów globalnych?
 • Kiedy system premiowania będzie wspomaga realizację celów obszarowych?
 • Kiedy system działa na cele indywidualne?
 • Kiedy system będzie aktywizował działania grupowe, pracę zespołową?
 • Jak zoptymalizować pracę osób zarządzających?
 • Jak uniknąć zjawiska „silosów” - braku współpracy pomiędzy pionami?
 • Kiedy system przestanie być  motywacyjny, a zaczyna być roszczeniowy?

 

Psychologiczno - motywacyjne działanie premiowania,

 • Motywacja w premiowaniu – na czym polega?
 • Motywacja w nagradzaniu – na czym polega?
 • Rodzaj premiowania a poczucie motywacji,
 • Zasady zarządzania i komunikacji a oddziaływanie premiowania,
 • Jak oddziałuje wielkość premii?
 • Jak oddziałuje okres premiowania?
 • Jak oddziałuje zróżnicowanie tytułów premiowania i nagradzania?
 • Premiowanie indywidualne – cechy systemu,
 • Premiowanie grupowe – cechy systemu,
 • Premiowanie uzależnione od wyników / lub nie zależne
   

Premiowanie w systemie płacowym

 • Wielkość premiowania (kwota, procent, udział w wynagrodzeniu),
 • Okresy rozliczeniowe – kiedy i jaki okres jest najlepszy?
 • Zróżnicowanie tytułów premiowania – kiedy jest to wskazane? w jaki sposób?
 • Aktywne systemy i struktury nagradzania pracowników – na czym polegają?
 • Wykorzystanie badań rynkowych wynagrodzeń - raporty i statystyki płacowe,
 • Zasady konstrukcji regulaminów premiowania i nagradzania,
 • Zasady konstrukcji dobrego systemu płacowego - rekomendacje do pozostałych elementów systemu płacowego

 

Premiowanie zadaniowe  – najlepsze praktyki i wdrożenia 

 • Systemy premiowania – cele systemu i strategia w różnych typach Organizacji,
 • Premiowanie menedżerskie oparte na KPI (Key Performance Indicators),
 • Premiowanie zadaniowe MBO (Management by Objectives),
 • Premiowanie prowizyjne i mieszane z MBO,
 • Premiowanie w obszarach sprzedaży i handlu,
 • Premiowanie pracowników w obszarach kreatywnych i twórczych,
 • Premiowanie zadaniowe w administracji,
 • Premiowanie zadaniowe w produkcji i obszarach technicznych,
 • Najlepsze praktyki i wdrożenia w systemach premiowania w Organizacjach

 

 Kiedy system premiowania i nagradzania może być szkodliwy? 

 • premiowanie uznaniowe - wady i zalety,
 • premiowanie stałe regulaminowe, dyscyplinarne,
 • premiowanie i nagradzanie jako dodatek wyrównawczy do płacy,
 • premiowanie w obszarach niskich płac,
 • słabe systemy zarządzania, identyfikacji i pomiaru zadań,
 • słabe systemy komunikacji, motywacji i kultury organizacyjnej,
 • zjawisko silosów - brak współpracy zespołowej

 

Nagradzanie pracowników – najlepsze praktyki i wdrożenia 

 • Aktywna promocja systemów nagrodowych,
 • Strategie nagradzania,
 • Zarządzanie aktywnością, zaangażowaniem i innowacjami poprzez systemy nagrodowe,
 • Nagradzanie na poziomie menedżerskim,
 • Nagradzanie w służbach sprzedażowych,
 • Nagradzanie w produkcji i służbach technicznych,
 • Nagradzanie pracowników dla obszaru „back office”,
 • Najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów nagradzania w Organizacjach


Zarządzanie systemem premiowania – dlaczego eksperci mówią, że to „sztuka”?

 • Konieczne umiejętności kadry kierowniczej,
 • Wymagane zachowania, poglądy i nawyki organizacyjne,
 • Wymagane systemy identyfikacji i pomiaru zadań – controling, identyfikacja KPI, mapy celów, itp.,
 • Wymagane zwyczaje i nawyki w zakresie komunikacji, motywacji i rozwoju,
 • Rozwojowa rola menedżera – menedżer – mentor – coach – jak powinien przewodzić grupą?

 

program autorski: Sebastian Trzaska  

  +48 501-528-506

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244