Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

Premiowanie uznaniowe – na czym polega?

 

Co to jest premia uznaniowa?

 1. jeden ze składników systemu wynagradzania,
 2. jest nieobligatoryjna – może być przyznana, nie musi,
 3. jest nie roszczeniowa – pracownik nie może wymagać, aby taką premię otrzymał,
 4. decyzję o jej przyznaniu oraz wielkości podejmuje przełożony.

 

Jak działa premia uznaniowa?

 1. zazwyczaj jest określona maksymalna wielkość premii jaką może otrzymać pracownik.
  Np. 25% płacy zasadniczej. Zatem pracownik może otrzymać od zera do 25% maksymalnie,
 2. w okresie premiowania (np. miesiąca lub kwartału) pracownik jest oceniany przez przełożonego w zakresie jego pracy, wyników, postaw, zaangażowania itp.,
 3. ocena może być wg. określonych kryteriów, może być sformalizowana – ale nie musi,
 4. przełożony może poinformować pracownika o swoich wymaganiach i za co go będzie oceniał – może ale nie musi,
 5. na koniec okresu podlegającego ocenie – przełożony podejmuje decyzję wg. własnego uznania o wielkości premii,
 6. premia uznaniowa bardzo przypomina klasyczne systemy nagradzania – przełożony po okresie oceny podejmuje decyzję, czy pracownika nagrodzić premią czy nie.

 

Najlepsze praktyki w zakresie premiowania uznaniowego

 1. przełożony rozmawia z pracownikiem i informuje o swoich oczekiwaniach – pracownik wie czego się od niego oczekuję oraz może zaufać przełożonemu - to bardzo ważne,
 2. bardzo często mentoring lub coaching z pracownikiem, aby ten się uczył zachowań i rozwijał umiejętności – premia uznaniowa jest nagrodą za wspólnie wypracowane wyniki. Odpowiedzialność za rezultaty ponosi pracownik i jego przełożony,
 3. często omawiane są wyniki, powody sukcesów, powody problemów, sam proces realizacji zadań – celem jest rozwój pracownika (rozwój wyników, postaw, umiejętności).

 

Kiedy premiowanie uznaniowe jest najbardziej rekomendowane?

 1. kiedy w Organizacji mamy bardzo wysokie zaangażowanie i wysoką motywację do pracy zespołowej po stronie osób zarządzających,
 2. kierownik dba o zespół, dba o właściwą kulturę pracy, zaufanie i relacje a także dba o wyniki i realizację zadań. Duża dojrzałość zawodowa kadry kierowniczej,
 3. premia uznaniowa jest najwyższą formą zaufania do kadry kierowniczej i do pracowników – jest nagrodą za osiągane wyniki dzieloną w ramach zespołu,
 4. obecnie premie uznaniowe przekształciły się w nagrody rozwojowe – w sposób uznaniowy nagradzamy pomysłowość, kreatywność, działania rozwojowe, itp.,
 5. premia uznaniowe zanikają w obszarach zadaniowych, wynikowych, finansowych – są zastępowane prowizjami, premiami zadaniowymi.

 

Za co najlepiej motywować premią uznaniową?

 1. za zachowania i postawy,
 2. za kreatywność, pomysłowość,
 3. za dodatkowe działania,
 4. za pracę zespołową i współpracę,
 5. za rozwój własny oraz działania na rzecz innych,
 6. za rozwój wartości, które są ważne dla organizacji,
 7. premia uznaniowa działa znakomicie jeśli myślimy o niej jak o nagrodzie,
 8. działa jeśli jest prawidłowo dzielona i jest pełne zaangażowanie kadry w rozwój personelu.

 

Kiedy premiowanie uznaniowe nie będzie działać?

 1. jeśli choć jeden przełożony nie będzie do tego przygotowany i nie będzie zmotywowany. Jedna osoba, która wykona to źle psuje cały system. Tworzy się niekorzystny klimat wokół premii,
 2. jeśli premia będzie przyznawana z założenia dla każdego, a w szczególnych przypadkach pomniejszana. Jej sens jest w nagradzaniu a nie w odbieraniu,
 3. brak wspólnej polityki premiowania – wytyczne – co doceniać w zachowaniach i postawach pracowników,
 4. poza tym, nieodpowiednie wartości (wielkość) premii w stosunku do oczekiwań premiowanych. Dotyczy to, zarówno zbyt małej wartości jak i zbyt dużej wartości premii. Premia o zbyt dużej wartości działa również stresująco i demotywacyjnie,
 5. jeśli pracownicy uważają  premię uznaniową za dodatkowe należne im wynagrodzenie – roszczeniowy charakter,
 6. jeśli premia w przeszłości była nieprawidłowo przyznawana, lub przyznawana po równo – straciła zaufanie pracowników.

Sebastian Trzaska

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244