Premiowanie.pl


kontakt@premiowanie.pl

Tel. + 48 515 803 244

Napisz do nas

SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE MBO

 

CELE SZKOLENIA

 • czym jest MBO – zarządzanie przez cele,
 • system zadaniowy jako podstawa premiowania zadaniowego,
 • jak zbudować system zarządzania przez cele,
 • jak definiować cele i zadania?
 • czym różnią się cele od zadań?
 • jak mierzyć wykonanie zadań?
 • jak oceniać wyniki?
 • które cele i zadania mogą być premiowane?
 • jakie kwalifikacje menedżerów są wymagane aby dobrze funkcjonował system zarządzania przez cele?

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?


Program skierowany dla właścicieli  firm, kadry menedżerskiej, kadry kierowniczej i specjalistów HR


 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Na czym polega zarządzanie przez cele

 • czym jest cel, czym jest zadanie?
 • cel – jego identyfikacja i opisanie,
 • droga do osiągnięcia celu – plan działania,
 • punkty pomiaru – wskaźniki,
 • systemowa korekta planów – zarządzanie,
 • kilka celów w tym samym czasie – priorytety,
 • efektywność realizacji w danym obszarze /firmie/ – zarządzanie przez cele MBO,
 • dobre praktyki – jak budować świadomość i motywację do zarządzania przez cele.
 • rozumienie zarządzania przez cele w procesie premiowania zadaniowego

 

Zarządzanie przez cele MBO identyfikacja rodzajów celów
(w premiowaniu zadaniowym)

 • cele finansowe,
 • cele handlowe i sprzedażowe,
 • cele wizerunkowe, marketingowe,
 • cele organizacyjne,
 • cele produkcyjne, techniczne,
 • cele rozwojowe,
 • bazy wskaźników dziedzinowych,
 • wskaźniki dla procesów i celów kluczowych KPI,
 • dobre praktyki stosowania poszczególnych celów i ich mierników w systemach premiowania zadaniowego

 

Menedżer jako kluczowy punkt skuteczności MBO
(w premiowaniu zadaniowym)

 • kwalifikacje, doświadczenie, motywacja menedżera,
 • świadome postawy i zachowania menedżera,
 • zasady świadomego i czytelnego delegowania,
 • delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • kultura organizacyjna i postawy zespołu,
 • komunikacja oraz styl relacji w zespole,
 • dobre praktyki – jak być liderem i siłą napędową w MBO.
 • dobre praktyki – jak motywować zadaniowo i poprawnie wykorzystać premiowanie zadaniowe

 

Pracownicy jako kluczowy obszar pracy w MBO
(w premiowaniu zadaniowym)

 • kwalifikacje, doświadczenie pracowników,
 • postawy, zachowania, motywacje, oczekiwania,
 • kultura organizacyjna zespołu, firmy,
 • etap rozwoju zawodowego pracownika – sytuacyjne zarządzanie,
 • zachowania zespołowe – psychologa pracy grupy,
 • rola przywództwa i autorytetu w zespole,
 • dobre praktyki – jak efektywnie współdziałać z pracownikami w MBO,
 • rozumienie MBO w procesie motywacji, w procesie premiowania zadaniowego od strony pracownika

 

Wyznaczanie celów – metody  do identyfikacji i oceny wartości celów
(w premiowaniu zadaniowym) 

 • wykorzystanie strategicznej karty wyników BSC,
 • identyfikacja procesów kluczowych i ich wskaźników KPI,
 • metoda SWOT w ocenie celów,
 • macierz BCG w ocenie celów,
 • metoda opisania celu/zadania SMART

 

Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność/wydajność

 • zasady wyznaczania celów i zadań,
 • reguły ważności i korzyści (80/20, 90/10, 99/1),
 • jak powstała reguła Pareto i jej zastosowania (80/20),
 • metoda Eisenhowera,
 • reguła ABC DE,
 • prawo Parkinsona

 

Delegowanie zadań w procesie zarządzanie przez cele

 • jak skutecznie delegować zadania,
 • konsekwencje braku wiedzy i motywacji do delegowania,
 • dobre narzędzia do czytelnego delegowania,
 • skuteczne techniki do delegowania,
 • proces kontroli, oceny, wsparcia podczas delegowania

 

program autorski: Sebastian Trzaska

  +48 501-528-506

“"Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa." ”
Zig Ziglar
Szkolenia

Szkolenia i warsztaty projektowe:

 • Projektowanie systemów premiowania,
 • Jak wyznaczać zadania premiowe?
 • Komunikacja i motywacja w systemie premiowania,
 • Mentoring w systemach zadaniowych
Więcej
Usługi projektowe

Projektowanie, doradztwo, mentoring:

 • Projekty systemów motywacyjnych,
 • Premie zadaniowe,
 • Systemy prowizyjne,
 • Systemy nagradzania,
 • Systemy zarządzania zadaniami,
 • Coaching menedżerski
Więcej
Porady

 iiii  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec nisi at ipsum mattis dignissim. Cras id fermentum lectus. Vivamus nisl urna, gravida nec dictum vitae, porttitor eu arcu.

Kontakt
+48 501-528-506
+48 515-803-244